Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Lysabild Børneunivers

Bilag til fællesbestyrelsens forretningsorden – 10. februar 2010.

Fællesbestyrelse – Lysabild Børneunivers

Grundlaget jvf bekendtgørelsen

  •  Reglerne om skolebestyrelser danner grundlag for den fælles bestyrelse
  •  Følger hhv folkeskoleloven og serviceloven

Fællesbestyrelsen

4 forældrerepræsentanter til børn i børnehaven
5 forældrerepræsentanter til børn i skolen
2 medarbejderrepræsentanter fra børnehaven
2 medarbejderrepræsentanter fra skolen
2 elevrepræsentanter

 

uden stemmeret:

SFO-lederen
Børnehavens leder
Skolens leder

 

Fællesbestyrelsens opgave er beskrevet i

  • Bekendgørelsen af 26.01.10
  •  Sønderborg Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskolen
  •  Bilag til styrelsesvedtægten vedr. Lysabild Skole
  •  Forretningsordenen for fællesbestyrelsen for Lysabild Børneunivers

Forældreråd for børnehaven

- forældrerepræsentanter fra børnehaven

- medarbejderrepræsentanter fra børnehaven

- børnehavens leder

- suppleanter fra børnehaven

+ øvrige kan inviteres efter konkret vurdering

Forældrerådet ledes af den forældrevalgte som er valgt til formand eller næstformand

 

 

Forældreråd for skolen      

- forældrerepræsentanter for skolen

- medarbejderrepræsentanter fra skolen

- skolens ledelse

- suppleanter fra skolen

+ øvrige kan inviteres efter konkret vurdering (eksempelvis SFO-Fristedets forældreråd)

Forældrerådet ledes af den forældrevalgte som er valgt til formand eller næstformand

 

 

De 2 forældreråd

  • er rådgivende overfor lederne af de enkelte afdelinger (børnehavelederen og skolelederen)
  •  forbereder de af fællesbestyrelsens punkter, der primært er relevante for den enkelte afdeling

Klasseforældreråd

Jvf den nuværende skolebestyrelses beslutning

Klasseforældrerådene

Desuden er der i hver klasse klasseforældreråd, hvis primære opgave er at fremme den enkelte klasses sociale miljø. Fællesbestyrelsen eller skolens forældreråd medinddrager klasseforældrerådene efter en konkret vurdering.

Fællesarrangementer for bestyrelser og forældreråd

Fællesbestyrelsen med suppleanter, SFO-Fristedets forældreråd og klasseforældrerådene afholder mindst 1 årligt fællesarrangement.