Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Lysabild Børneunivers

Fakta om Lysabild Børneunivers

 

Lysabild Børneunivers består af:

Dagplejens legestue og gæstedagpleje
Lokalområdets dagplejere har "legestue" ved siden af børnehaven, og desuden fungerer børnehaven som gæstedagpleje.

Børnehuset Abildgård
Børnehave for børn i alderen 2,9 - 6 år, der lige pt. har 40 børn.

SFO "Fristedet" og klub
SFO og klub tilbud for skolebørn fra 0. kl. til 6. kl., lige pt. med 30 børn.

Lysabild Skole
Skoletilbud for 0. klasse til 6. klasse, med pt. 122 elever.
 

Der er der 30 ansatte plus 2 dagplejere.

Lysabild Børneunivers er en samdreven institution efter lov om folkeskolen § 24 a, og drives af en fælles bestyrelse med repræsentanter fra alle afdelinger.

 • 4 forældre-repræsentanter fra børnehaven (2årig valgperiode)
 • 5 forældre-repræsentanter fra skoledelen (4årig valgperiode)
 • 2 medarbejder-repræsentanter fra børnehaven/SFO (1årig valgperiode)
 • 2 medarbejder-repræsentanter fra skoledelen (1årig valgperiode)
 • 2 elev repræsentanter

 

Ud over det, danner Lysabild Børneunivers også rammerne for bl.a.

 • Idrætsforeninger (med eget klubhus og kommunale boldbaner)
 • Åben skole gruppen – fællesspisning i skolekøkkenet hver torsdag fra uge 43 til påske – omkring 100-200 spisende gæster
 • Juniorklub for elever fra 3.-6. klasse
 • Lokalhistorisk arkiv
 • Lysabild Landsbyråd
 • KFUM spejderne (med eget klubhus)

På Lysabild Landsbyråds hjemmeside kan man finde en oversigt med kontaktoplysning for alle lokale foreninger.

 

Historie

Lysabild Skole har eksisteret siden 1942. Børnehaven har haft lokaler på skolen siden 1980.

I januar 2008 startede et udvidet samarbejde mellem Lysabild Skole, SFO og børnehave samt landsbyrådet omkring oprettelse af ”Lysabild Børneunivers”.

I foråret 2010 bevilligede byrådet i Sønderborg Kommune 5. mio. kr. til etablering af Lysabild Børneunivers. Samtidigt blev der valgt en fælles bestyrelse med forældre- og medarbejderrepræsentanter fra børnehave og skole.

”Weile arkitekterne” var tilknyttet ombygningen til Lysabild Børneunivers. Arkitektens idé var at gøre indretningen mere logisk, bl.a. at placere de yngste børn i nærheden af hinanden og give de ældste elever deres egen afdeling.

De 5 mio. kr. blev brugt til:

 • Nye fælles lokaler til børnehaven & SFO´en og lokale til dagplejens legestue i tilknytning til børnehaven.
 • Nye/renoverede faglokaler/klasselokaler til skoledelen
 • Tilbygning med multisal, som i det daglige bruges til bl.a. musikundervisning, morgensamlinger og andre interne arrangementer. Derudover bruges salen af lokalsamfundet til bl.a. åben skole, foredrag, kurser og møder.
 • Nye fælles personalefaciliteter.

Lysabild Landsbyråd har finansieret borde, stole, køkken, gardiner og AV-udstyr til multisalen via fondssøgning og lokale indsamlinger.

Fredag den 15/1-2012 blev Lysabild Børneunivers indviet.

 

 

Hvad samarbejder vi om?

 • Et fælles værdigrundlag
 • En fælles bestyrelse
 • Fælles administration (dog har skole/SFO og børnehave deres egne selvstændige budgetter)
 • Fælles kurser
 • Fælles personalepleje
 • At personale fra de forskellige afdelinger, kan være ansat flere steder, det giver mere attraktive stillinger/timemæssigt
 • At bruge de forskellige faggruppers kompetencer
 • At få en god, velfungerende og udviklende hverdag på tværs af universets afdelinger og mellem alle brugere.

 

 

Den røde tråd for børn, forældre og personale

 

 

Den røde tråd for børnene
 

Allerede når børnene er i dagpleje i lokalområdet, får de kontakt med Børneuniverset. Dagplejerne har lokaler ved siden af børnehaven, som de bruger til at mødes i "legestue" én gang om ugen. Desuden er der etableret gæstedagpleje i tilknytning til børnehaven. Denne er åben når dagplejer er fraværende pga. kursus, ferie, fridage eller sygdom.

Når dagplejebørnene er i huset besøger de også børnehaven og bruger legepladsen.

Dagplejerne afholder desuden flere arrangementer i løbet af året sammen med børnehaven. Her kan nævnes fastelavn, påske, høst, lanternefest og julefest.

Dagplejebørn bliver fortrolige og kendte med børnehavens hverdag, når dagplejerne og personale fra børnehaven samarbejder om en blid overgang. Desuden kan dagplejerne følge deres ”gamle” børn i hele børnehavetiden.

Børnehaven og SFO'en deler et stort fælles køkken- og spiseområde, så der er daglig kontakt mellem børnehavebørn og SFO børn.

Børnehaven har også mulighed for at bruge lokaler i SFO'en og skolen. Ligesom at børnehavebørnene deltager i arrangementer på skolen, f.eks. morgensang og teaterforestillinger.

Når de ældste børnehavebørn skal begynde i SFO'en den 1. maj, op til de skal starte i skole efter sommerferien, så kender de allerede personalet, lokalerne, SFO'en og skolen.

Skoleeleverne har for størstedelens vedkommende været i børnehaven og SFO´en, de kommer på besøg og låner f. eks. Lego til undervisningen og laver interviews med børn og personale.

 

Den røde tråd for forældrene

Det er en stor fordel at forældre allerede kender børnehaven fra dagplejen eller gæstedagplejen. Det at børnehaven og SFO'en har fælles lokaler, gør aflevering og afhentning af søskende nemt, da foregår samme sted. Åbne- og lukke funktionen er desuden fælles for børnehaven og SFO'en.

Der er stor vægtning af samarbejdet mellem skole, SFO og forældre om ”fælles børn”, samt overgangen fra SFO til skole.

Børnehaven og SFO'en har fælles pasning i alle ferier, så der på årsbasis kun er 2 lukkedage.

Overgangen fra børnehave til SFO'en er også nemmere for forældregruppen, da de har lært personalet at kende gennem hele børnehave tiden.

Der afholdes fælles arrangementer, f.eks. lanternefest & julefest, hvor både dagpleje, børnehave, SFO, skole og lokalsamfund er involveret som arrangører.

Den fælles bestyrelse for Børneuniverset er med til at lave nogle fælles værdier, politikker og indsatsområder.

 

Den røde tråd for personalet

Der er mulighed for at fælles ansættelse mellem børnehave, SFO og skole. Det kan give stillinger med et attraktivt timetal og en bedre udnyttelse af de personaleressourcer der er til rådighed.

Stort set alt SFO personale har en kombinationsansættelse mellem Børnehave, SFO og Skole.

Faglig sparring og erfaringsudveksling mellem personalegrupperne.

Fælles personalearrangementer f.eks. foredrag og uddannelse (LP modellen).

Der behøver ikke at være langt fra ide til handling i forbindelse med nye fælles tiltag, vi er i samme hus og kan hurtigt finde hinanden.

Igen er den fælles bestyrelse også en stort plus for personalet.

 

 

Betydning for lokalområdet

Vi kan tilbyde dagpasningsmuligheder og skole i samme bygning. Samtidig med at Børneuniverset fungerer som områdets forsamlingshus. Vores udvidede samarbejde omkring de fælles børn er attraktivt for lokalsamfundet og for tilflyttere. 

Vi er ikke kun en børnehave, en SFO og en skole, men et børneunivers, der indeholder flere tilbud – alt under samme tag.

Et bæredygtigt dagpasnings – og skoletilbud, der kan fungere i et mindre lokalsamfund.

 

Organisering
Forvaltning: Børn og uddannelse

Indenfor universet før og nu:

Før børneuniversets etablering Nu som børneunivers
1 skoleleder & 1 afdelingsleder 1 skoleleder
1 leder & 1 souschef for børnehaven
1 leder & 1 souschef for SFO
1 daglig pædagogisk leder for børnehave og SFO

 

Udenfor universet:

Skolelederen deltager i skoleledermøder på forvaltningen og lille skole samarbejde.

Den daglige pædagogiske leder deltager i dagtilbudsledermøder på forvaltningen, samt møder med de andre universledere.